Kokybės politika ir pasiekimai

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

 

AB „CRANBALT“ siekia:

Būti žinoma, pelninga, modernia ir atsakinga, gaminančia aukštos kokybės produktus ir teikiančia kokybiškas paslaugas įmone.

 

Siekdami šių tikslų mes įsipareigojame:

 • Nuolat prižiūrėti ir tobulinti vadybos sistemą, siekiant maksimalaus rezultatyvumo ir atitikimo LST EN 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:1977 standartams;
 • Veikloje orientuotis į klientų poreikius, palaikyti gerus tarpusavio santykius su partneriais ir užsakovais;
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą, taip siekiant kokybiškų rezultatų bei aplinkosauginio sąmoningumo;
 • Diegti įmonėje technines naujoves, laikantis griežtų aplinkosaugos reikalavimų;
 • Vykdyti veiklą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos, tarptautinių teisės aktų, standartų, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų;
 • Veikloje vertinti savo daromą poveikį aplinkai ir taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones;
 • Saugoti darbuotojų sveikatą vykdant bet kurią įmonės ar kitų organizacijų, veikiančių mūsų vardu, veiklą;
 • Nuolat gerinti darbo aplinką ir sąlygas įmonėje, mažinant kenksmingus ir pavojingus rizikos veiksnius;
 • Darbinėje veikloje taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, išvengiant incidentų bei rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai.

 

 

CRANBALT pasiekimai:

 • ISO 9001:2008 – kokybės vadybos standartas.
 • ISO 14001:2004 – aplinkos apsaugos standartas.
 • OHSAS 18001 – darbuotojų saugos sveikatos standartas.
 • Inspecta EN1090-1:2009 – plieno konstrukcijų gamybos standartas.
 • Inspecta ISO 3834-3:2006 – metalų suvirinimo kokybės standartas.
 • Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija.

 

 

 ISO 14001:2004 aplinkos apsaugos standartas.

14001 LT

ISO 9001:2008 – kokybės vadybos standartas.

Naujas 9001 lt

 Inspecta EN1090-1:2009 – plieno konstrukcijų gamybos standartas.ISO_1090_eng_CPR-page-001 Inspecta ISO 3834-3:2006 – metalų suvirinimo kokybės standartas.ISO_3834_LT
  Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija.Prieziuros_licencija-page-001  OHSAS 18001 – darbuotojų saugos sveikatos standartas.OHSAS 18001