Mūsų Vertybės

Mūsų Vertybės

Mūsų klientai, partneriai, komandos nariai yra visų mūsų vertybių šerdis – tai, dėl ko mes gyvuojame ir atliekame kiekvieną veiksmą.

 

Pasitikėjimas. Mes suvokiame, kad be pasitikėjimo vienas kitu nesukursime patikimos ir profesionalios kompanijos. Todėl pirmas klausimas į kolektyvą įsiliejančiam darbuotojui yra: „Ar aš galiu tavimi pasitikėti?“.

 

Pasitikėjimas – tai tas pamatas, ant kurio statomos visos kitos vertybės ir tikslai. Pasitikėjimas tarp partnerių ir klientų reiškia, kad bet kuriuo atveju drauge mes surasime patį geriausią sprendimą. Ne mažiau svarbu kiekvienam pasitikėti savimi, nes tik pasitikintis savimi žmogus geba kurti. O pasitikėjimas savimi ateina drauge su žiniomis, profesionalumu, atvirais pokalbiais, paskatinimu – visa tai mes stengiamės suteikti savo darbuotojams.

 

Tikslų siekimas. Kompanijoje vyrauja tikslų siekimo kultūra ir suvokimas, ką kiekvienas turime daryti, kad pasiektume tikslus: nuo kasdieninių iki tolimų, nuo asmeninių iki visos kompanijos. Mes suvokiame, kad tik tapdami profesionalais ir vienas kitam padėdami pasiekti tikslų, sukursime patį geriausią rezultatą.

 

Profesionalumas. Tik kiekvienas mūsų, tapdamas savo srities profesionalu, galime sukurti profesionalią kompaniją, todėl kiekvienas mūsų nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius. Tik būdami profesionalais galime sukurti daugiau vertės klientui, pateikdami geriausius sprendimus, padedančius pagerinti veiklos procesus, sutaupyti pinigus ir laiką.

 

Profesionalumas – tai mūsų požiūris į vertybes, žmones, procesus, į visa, ką darome.

 

Lojalumas. Suvokdami, kad lojalumas yra viena esminių vertybių, siekiame suteikti darbuotojams sąlygas, skatinančias lojalumą savo kompanijai. Su klientais ir tiekėjais siekiame tvarios partnerystės ir lojalių santykių. Mūsų visi sprendimai yra paremti ilgalaike patrneryste, tad lojalumas tampa esmine kompanijos vizija.

 

 Pagarba. Mes gerbiame šalį, kurioje gyvename, jos įstatyminę bazę ir mokesčių politiką, gerbiame verslo taisykles, kiekvieno galimybę išsakyti savo nuomonę, gerbiame savo darbuotojus, klientus ir partnerius. Į naują šalį ateiname su pagarba jos kultūrai, mentalitetui bei mokesčių politikai.